Európsky inštitút pre ochranu spotrebiteľa a právny štát

Pomáhame

Sme nezisková celoeurópska organizácia podporujúca ochranu spotrebiteľa, poctivú a zdravú ekonomiku a voľný trh EÚ spoločnými riešeniami pre lepšiu budúcnosť.

Spolupracujeme s neziskovými organizáciami a ostatnými partnermi z celej Európy za účelom zabezpečenia presných informácii a zabezpečenia najlepších výsledkov pre naše projekty.

Vízia

Veríme v Európu a svet, kde právny štát a ochrana spotrebiteľa napomáhajú voľnému trhu zlepšovať naše životy. Naša misia je podporovať iniciatívy, ktoré spĺňajú tieto ciele aby sme posilnili postavenie ďalších generácii. Uskutočňujeme to najmä podporou projektov a iniciatív, rovnako ako našimi vlastnými projektmi a expertnými tímami.

Ako môžete pomôcť

Ako pracujeme

Pracujeme s expertnými projektovými tímami na skúmaní a rozvoji projektov a iniciatív v rámci nášho záberu.

Spolupracujeme s uznávanými právnickými kanceláriami pri výbere prípadov a za účelom dosiahnutia čo najlepšieho výsledku.

Príležitostne, pri extrémnej nespravodlivosti, zastupujeme aj individuálnych spotrebiteľov na súdoch proti korporáciám a orgánom verejnej moci.

Dobrovoľníctvo

Môžete sa zúčastniť na našich aktivitách ako dobrovoľník. Napíšte nám a pridajte sa k expertným skupinám a change-makerom, k sieti dostatočne spôsobilej dosiahnuť pozitívne zmeny v našich životoch a životoch našich detí.

Podporte naše aktivity

Ak sa vám páčia naše aktivity, propagujte nás medzi svojimi priateľmi, na sociálnych sieťach a kdekoľvek inde. Sme vďační za vašu podporu.

Naše výsledky

Pomohli sme státisícom spotrebiteľom v boji proti nekalým praktikám v rámci energetických dodávateľských služieb.

Spoločne s Európskou komisiou sme dosiahli výrazné obmedzenia v subvenčných schémach pri výrobe neekologickej energie.

Tisíce seniorov sme zachránili pred nekalými praktikami v hromadnej doprave.

Nehodláme čakať na vlády a ideme bojovať s prichádzajúcou post-pandemickou krízou ekonomiky podporou iniciatívy SOCITEE

Pridajte sa

Aby sme pomohli čo najväčšiemu počtu ľudí, vždy privítame dobrovoľníkov – expertov a cenné iniciatívy. Ak máte projekt alebo iniciatívu – pošlite nám informáciu o podstate a cieľoch, zúčastnených expertoch a o pláne financovania alebo nás kontaktujte pre viac informácií.

EICP CE Office
Veterna 44
Dunajska Luzna, 90042
Slovak Republic

%d bloggers like this: